Ogłoszenie o naborze nr 48/22

Starszy Specjalista - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (uprawnienia budowlane) w Dziale ds. Realizacji - Departament Inwestycji Wojskowych - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA APLIKACJI

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 19 maja 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • kontrola, analiza i optymalizacja branżowa zadań inwestycyjnych, w tym zadania związane z potwierdzaniem wykonania prac zgodnie z dokumentacją na prawie zagranicznym,
 • monitorowanie i nadzorowanie zleconych zadań inwestycyjnych, w tym nadzór nad opracowaniem dokumentacji technicznej oraz nad realizacją robót budowlanych,
 • kontrola przebiegu realizacji inwestycji, sprawdzanie jakości a także rozliczanie wykonanych robót budowlanych, nadzór nad procesem wykonawstwa budowlanego oraz nad przebiegiem poszczególnych etapów budowy, w tym również zadania związane z wytycznymi i standardami zagranicznymi,
 • nadzór nad gospodarką materiałową i bezpieczeństwem pracy na budowie, prowadzenie dokumentacji budowy,
 • analiza branżowych prac projektowych oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zadań działu,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielnie zamówienia publicznego na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wniosków o uzyskiwanie decyzji administracyjnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w monitorowaniu zadań inwestycyjnych,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej LUB w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych LUB w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, rozporządzeń i decyzji wykonawczych, Prawo zamówień publicznych a także ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office, programu kosztorysowania Norma, programów MS Project oraz AutoCad,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE” bądź gotowość poddania się procedurze sprawdzającej w celu jego uzyskania,
 • komunikatywność i zaangażowanie,
 • dyspozycyjność oraz gotowość do wykonywania pracy poza stałym miejscem pracy (podróże służbowe krajowe, zamiejscowe przejazdy służbowe realizowane samochodem służbowym lub pojazdem prywatnym pracownika).

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • odpowiedzialność, współpraca w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 48/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.
Utworzone 7 kwietnia 2022 12:27 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 8 lipca 2022 07:41 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję