Ogłoszenie o naborze nr 136/21

Starszy Specjalista (upr. elekt.) w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Krakowie Termin składania dokumentów: 11 stycznia 2022

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet  świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • samodzielne realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych, poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych, zadań remontowych i spraw związanych z bieżącym utrzymaniem zasobu i infrastruktury technicznej,
 • zawieranie umów na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej do zasobu Oddziału oraz ich rozliczanie,
 • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w określonej specjalności,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej, w szczególności sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, prowadzenie spraw gwarancyjnych,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielanie zamówienia publicznego oraz udział w pracach komisji przetargowych,
 • sporządzanie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz innych związanych z technicznym utrzymaniem zasobu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • znajomość ustaw: Prawo Budowlane, Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych a także ustaw o: własności lokali, gospodarce nieruchomościami i rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość ustaw o: Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz Kpa,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z eksploatacją obiektów budowlanych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót budowlanych,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość programu do kosztorysowania robót budowlanych (np.: Norma PRO, Zuzia),
 • dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań na obszarze objętym działalnością Oddziału (trzy województwa),
 • umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami i stronami procesu inwestycyjnego,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną z uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych do 1 kV będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 136/21”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

Lista kandydatów spełniających wymagania

 1. Faciszewski Janusz, Kraków
 2. Tokarz Leon, Kraków
Utworzone 21 grudnia 2021 10:39 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 19 stycznia 2022 14:09 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję