Ogłoszenie o naborze nr 59/21

Starszy Specjalista (upr. kon-bud.) w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu Termin składania dokumentów: 27 lipca 2021

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • wykonywanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych, poprzez realizację zadań remontowych i inwestycji mieszkaniowych,
 • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w określonej specjalności,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej oraz sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów inwestorskich,
 • udział w komisjach powołanych do oceny stanu technicznego budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w komisjach przekazujących lub zdających lokale mieszkalne wynajmowane od osób trzecich, bądź będących w dyspozycji,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań, projektów planów remontowych i inwestycyjnych, meldunków, analiz oraz pism wynikających z zakresu zadań działu,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny oraz udział w przygotowywaniu umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane a także o własności lokali, gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj. ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz ustawy Pzp i Kpa,
 • znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność przygotowania i rozliczania zadań remontowych oraz inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego i ogólnego,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych (program Norma Pro),
 • znajomość pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • mile widziane wykształcenie wyższe,
 • zdolności analityczne oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa

z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 59/21”

lub poprzez kwestionariusz online kliknij tutaj

 

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.
Utworzone 6 lipca 2021 13:00 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 26 sierpnia 2021 12:16 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję