Ogłoszenie o naborze nr 94/22

Starszy Specjalista (uprawnienia sanitarne) w Dziale ds. Inwestycji i Remontów - PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Krakowie Termin składania dokumentów: 11 sierpnia 2022

 

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • realizowanie zadań planu inwestycji i remontów w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych oraz wykonywanie czynności związanych z eksploatacją tego obszaru,
 • nadzorowanie realizacji umów na dostawę mediów (gaz, c.w.u., z.w., c.o.) do budynków i lokali będących w zasobie Oddziału oraz ich rozliczanie,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii w zakresie instalacji sanitarnych,
 • weryfikowanie i sporządzanie dokumentacji inwestycyjnej i remontowej, przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz udział w pracach komisji przetargowych, nadzorowanie i rozliczanie zadań budowlanych w ramach posiadanych uprawnień oraz prowadzenie spraw gwarancyjnych,
 • weryfikowanie i opisywanie faktur, not księgowych oraz wykonywanie opisów kontrolingowych dokumentów księgowych w zakresie wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • znajomość ustawy: Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych, Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość procesu budowlanego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań na obszarze objętym działalnością Oddziału (trzy województwa),
 • umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami i stronami procesu inwestycyjnego,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupie 2 (cieplne) i 3 (gazowe),
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie np. Norma PRO, Zuzia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 94/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 10 czerwca 2022 12:06 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 12 lipca 2022 10:28 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję