Ogłoszenie o naborze nr 148/19

Starszy Specjalista w Departamencie Nieruchomości

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 24 października 2019

 

Główne obowiązki:

 • rozpatrywanie wniosków dot. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji (sprzedaż, zamiana, darowizna, oddanie w użytkowanie wieczyste, nabywanie nieruchomości, najem, dzierżawa, użyczenie),
 • prowadzenie sprzedaży zasobu mieszkaniowego, w tym opracowywanie projektów odpowiedzi, wniosków i rozwiązań,
 • przygotowywanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na pisma, skargi i zażalenia kierowane do Departamentu,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych, regulaminów, wytycznych w zakresie właściwości Departamentu,
 • nadzorowanie pracy Oddziałów Regionalnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami, udzielanie informacji i wyjaśnień oraz uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Departament,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami,
 • sporządzanie analiz i raportów o posiadanym zasobie nieruchomości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • bardzo dobra znajomość problematyki prawnej w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym umiejętność kompleksowego zarządzania zasobem nieruchomości, znajomość zasad obrotu nieruchomościami i rynku nieruchomości oraz znajomość problematyki i uwarunkowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości,
 • umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych, uwag i opinii do projektów aktów prawnych oraz pism w prowadzonych postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 • znajomość podejść, metod i technik wyceny nieruchomości oraz zasad sporządzania operatów szacunkowych,
 • znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także umiejętność praktycznego ich stosowania,
 • biegła obsługa komputera (znajomość pakietu MS Office),
 • odpowiedzialność, systematyczność oraz dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe: 

 • preferowane wykształcenie wyższe o profilu prawnym, geodezyjnym lub gospodarka przestrzenna,
 • ukończone studia podyplomowe i kursy z zakresu wyceny nieruchomości/ gospodarki nieruchomościami,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 148/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Informacja o wyniku naboru

Z uwagi na zmiany organizacyjne - nabór zakończony bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia

Utworzone 9 października 2019 15:08 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 19 grudnia 2019 16:07 przez Główny Specjalista Anna Czekaj
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję