Ogłoszenie o naborze nr 104/17 - PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Starszy Specjalista w Dziale ds. Finansowo-Księgowych

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Szczecinie Termin składania dokumentów: 10 listopada 2017

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
 • znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość pakietu MS Office),
 • odpowiedzialność, terminowość, zaangażowanie,
 • komunikatywność oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność logicznego formułowania myśli i wyrażania ich w formie pisemnej i ustnej.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Główne obowiązki:

 • samodzielne realizowanie zadań z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych Oddziału w odniesieniu do wybranych rodzajów operacji gospodarczych oraz zadań z zakresu przeprowadzania analizy zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych w szczególności z zakresu ubezpieczeń majątkowych, podatków, opłat o charakterze podatkowym i komunalnym oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 • identyfikacja momentu powstania obowiązku podatkowego VAT, określanie właściwej podstawy opodatkowania oraz stawki VAT dla występujących operacji gospodarczych, w szczególności w zakresie sprzedaży nieruchomości,
 • dokonywanie kontroli zaewidencjonowanych dokumentów zakupu i sprzedaży w rejestrach VAT pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie deklaracji na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie spraw związanych z oceną stanu technicznego i użytkowego niewykorzystywanych składników majątku, określeniem stopnia ich zużycia oraz możliwością zagospodarowania lub likwidacji,
 • sporządzanie okresowych raportów, sprawozdań i analiz na potrzeby Kierownictwa Agencji oraz odbiorców zewnętrznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 104/17”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

 

Lista kandydatów spełniających wymagania

 1. Sierkowska Dorota, Szczecin
 2. Witfer Katarzyna, Szczecin

 

Informacja o wyniku naboru

 

Nabór zakończony bez wyboru kandydata do zatrudnienia.

Utworzone 11 października 2017 11:21 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 23 listopada 2017 16:04 przez Główny Specjalista Anna Czekaj
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

X Zamknij