Ogłoszenie o naborze nr 65/23

Starszy Specjalista w Dziale ds. Finansowo-Księgowych

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Zielonej Górze Termin składania dokumentów: 3 lipca 2024

 

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • realizowanie zadań z zakresu ewidencji wybranych rodzajów operacji gospodarczych z uwzględnieniem zasad rachunkowości, kontrolingowych oraz klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
 • księgowanie faktur, rachunków, not księgowych, not odsetkowych, wyciągów bankowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • dokonywanie kontroli kompletności oraz pod względem formalno-rachunkowym dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w ramach obszaru odpowiedzialności działu,
 • sporządzanie danych pomocniczych do sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych oraz analiz finansowych,
 • weryfikacja dowodów księgowych i dekretów kontrolingowych pod względem prawidłowości ujęcia w księgach rachunkowych zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata w zakresie zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenia w sprawie klasyfikacji środków trwałych,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj.: ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność, dokładność, sumienność, terminowość oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu rachunkowości,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 65/24”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • do złożonych dokumentów sporządzonych w języku obcym, powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.
Utworzone 12 czerwca 2024 14:07 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 22 lipca 2024 12:44 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję