Ogłoszenie o naborze nr 171/19

Starszy Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów (uprawnienia budowlane)

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Szczecinie Termin składania dokumentów: 17 grudnia 2019

 

Główne obowiązki:

Wykonywanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych oraz zadań remontowych, tj.:

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad procesem inwestycyjnym i remontowym w zakresie obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane,
 • przygotowywanie, prowadzenie oraz udział w odbiorach robót budowlanych, w tym sporządzanie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych,
 • weryfikacja i sporządzanie kosztorysów inwestorskich na remonty lokali mieszkalnych i kwater internatowych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej, w szczególności kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów dla potrzeb Działu,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych i opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w obszarze realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Pzp, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność czytania dokumentacji projektowej,
 • umiejętność przygotowywania i rozliczania inwestycji, w tym rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót budowlanych,
 • umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami i stronami procesu inwestycyjnego oraz redagowania korespondencji urzędowej,
 • znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej,
 • dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 171/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania: Katarzyna Wypych, Wołczkowo.

Uzasadnienie: wybrany kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat potwierdził wiedzę oraz kwalifikacje wymagane
na rekrutowanym stanowisku.

Utworzone 3 grudnia 2019 11:07 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 12 marca 2020 15:26 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję