Ogłoszenie o naborze nr 82/21

Starszy Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów (uprawnienia budowlane)

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy Termin składania dokumentów: 10 września 2021

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • planowanie i przygotowywanie w zakresie merytorycznym i formalno-prawnym zadań w zakresie inwestycji budowlanych, remontów lokali i budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz innych nieruchomości będących w zasobie Oddziału,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny oraz udział w przygotowywaniu umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadań realizowanych przez Oddział,
 • nadzorowanie i rozliczanie prowadzonych zadań remontowych,
 • bieżąca współpraca z zarządcami nieruchomości będących w zasobie Oddziału oraz nadzorowanie prawidłowej realizacji postanowień określonych w umowach o zarządzanie nieruchomościami,
 • sporządzanie sprawozdań, projektów planów remontów, meldunków, analiz oraz pism w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze związanym z zadaniami wymienionymi w głównych obowiązkach,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • znajomość ustaw: o Agencji Mienia Wojskowego, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o własności lokali oraz rozporządzeń wykonawczych do w.w. ustaw,
 • znajomość zasad oraz doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa ogólnego,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • umiejętność kosztorysowania,
 • umiejętność obsługi komputera - znajomość pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań na obszarze objętym działalnością Oddziału,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność i zaangażowanie oraz umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 82/21”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

   

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

 

 

Informacja o wyniku naboru

Nabór zakończony bez zatrudnienia.

Utworzone 19 sierpnia 2021 11:36 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 5 października 2021 11:25 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję