Ogłoszenie o naborze nr 64/21

Starszy Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów (uprawnienia budowlane)

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Krakowie Termin składania dokumentów: 6 sierpnia 2021

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet  świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • samodzielne realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych, zadań remontowych i spraw związanych z bieżącym utrzymaniem zasobu i infrastruktury technicznej,
 • zawieranie umów na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej do zasobu Oddziału oraz ich rozliczanie,
 • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w określonej specjalności,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej, w szczególności sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, prowadzenie spraw gwarancyjnych,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielanie zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowych,
 • sporządzanie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz innych związanych z technicznym utrzymaniem zasobu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • znajomość ustaw: Prawo Budowlane, Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych, o własności lokali, o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw oraz o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz Kpa,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z eksploatacją obiektów budowlanych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót budowlanych,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość programu do  kosztorysowania robót budowlanych (np.: Norma PRO, Zuzia),
 • dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań na obszarze objętym działalnością Oddziału (trzy województwa),
 • umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami i stronami procesu inwestycyjnego,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną z uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych do 1 kV, będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 64/21”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

Informacja o wyniku naboru

Nabór zakończony bez zatrudnienia.

Utworzone 13 lipca 2021 07:51 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 26 sierpnia 2021 12:18 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję