Ogłoszenie o naborze nr 64/18 - PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Starszy Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów (z uprawnieniami budowlanymi)

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Gdyni Termin składania dokumentów: 4 lipca 2018

 

Główne obowiązki:

 • realizowanie zadań z zakresu inwestycji i modernizacji obiektów budowlanych,
 • weryfikacja zleconych lub sporządzanie nowych opracowań programów organizacyjno-użytkowych, koncepcji i dokumentacji technicznej, kosztorysów oraz zestawień kosztów dla zadań inwestycyjnych dot. branży budowlanej,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej (opisów przedmiotu zamówienia, SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wzorów umów i innych dokumentów przetargowych) oraz udział w pracach komisji przetargowej,
 • realizowanie zadań z zakresu remontów i utrzymania nieruchomości, poprzez przygotowywanie
  i weryfikowanie kosztorysów orazmerytoryczną kontrolę nad realizacją robót,
 • przygotowywanie propozycji do planu finansowego Oddziału w zakresie zadań Działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 4 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w obszarze realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • umiejętność kosztorysowania i czytania dokumentacji projektowej,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność, komunikatywność i zaangażowanie,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 64/18”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Informacja o wyniku naboru

Uzasadnienie:  z uwagi na brak aplikacji spełniających wymagania formalne - nabór zakończony bez zatrudnienia

Utworzone 22 maja 2018 08:51 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 30 lipca 2018 21:02 przez Administrator BiP Marek Kulczycki
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję