Ogłoszenie o naborze nr 153/19 - przedłużony termin składania ofert

Starszy Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów (z uprawnieniami budowlanymi)

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 18 listopada 2019

 

Główne obowiązki:

 • realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych, poprzez wykonywanie inwestycji mieszkaniowych i zadań remontowych,
 • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w określonej specjalności,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej oraz sporządzenie i sprawdzanie kosztorysów inwestorskich,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielnie zamówienia publicznego (SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, kalkulacja, określanie kryteriów oceny ofert),
 • udział w komisjach powołanych do oceny stanu technicznego budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w komisjach przekazujących lub zdających lokale mieszkalne wynajmowane od osób trzecich, bądź będących w dyspozycji,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań, projektów planów, meldunków, analiz oraz pism wynikających z zakresu zadań Działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • znajomość ustaw o: Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, własności lokali, gospodarce nieruchomościami, Prawo budowlane, Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami i stronami procesu inwestycyjnego oraz redagowania korespondencji urzędowej,
 • znajomość pakietu MS Office oraz programu kosztorysowego,
 • dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz uprawnienia zawodowe,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączeniu),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór w załączeniu).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 153/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 15 października 2019 15:31 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 6 listopada 2019 10:07 przez Główny Specjalista Anna Czekaj
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję