Ogłoszenie o naborze nr 75/19 - PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Starszy Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów (z uprawnieniami elek.)

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu Termin składania dokumentów: 19 lipca 2019

 

Główne obowiązki:

 • samodzielne realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych, zadań remontowych i spraw związanych z bieżącym utrzymaniem zasobu i infrastruktury technicznej,
 • sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym i remontowym realizowanych zadań w zakresie obowiązków określonych w Prawie Budowlanym,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych, opisów przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z ustawą Pzp,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej, w szczególności kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
 • sporządzanie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz innych związanych z technicznym utrzymaniem zasobu,
 • zapewnienie dostawy i sprzedaży energii elektrycznej do zasobu Agencji oraz bieżąca współpraca z dostawcami energii elektrycznej i operatorami systemów dystrybucyjnych w zakresie dot. usług sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o własności lokali, o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, Kpa,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z eksploatacją obiektów budowlanych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót budowlanych,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność kosztorysowania robót w programie Norma Pro,
 • dyspozycyjność, rzetelność, zaangażowanie,
 • prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia dozorowe D1
 • umiejętność rozwiązywania problemów, pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór zgody poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 75/19”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Informacja o wyniku naboru

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:  Rafał Sinkowski, Brzeg

Uzasadnienie: kandydat posiada wymagane wykształcenie wyższe oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uzyskał dobry wynik ze sprawdzianu wiedzy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji i nadzoru procesów inwestycyjnych i remontowych o specyfice zbliżonej do zadań realizowanych przez AMW. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rzeczowo i pewnie odpowiadał na pytania Komisji, wykazując się praktyczną i merytoryczną wiedzą oraz komunikatywnością i samodzielnością.

Utworzone 30 maja 2019 09:43 przez Główny Specjalista Anna Czekaj Zmodyfikowane 13 stycznia 2020 07:52 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję