Ogłoszenie o naborze nr 70/24

Starszy Specjalista w Dziale ds. Księgowości w Departamencie Finansowym

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 24 lipca 2024

 

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • przygotowanie dokumentów do księgowania w systemie FK oraz prowadzenie ewidencji księgowej, w tym w szczególności w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego, ustalanie rocznego planu umorzenia oraz miesięczne naliczanie umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także tworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego,
 • wystawianie dokumentów księgowych dotyczących zmiany lub aktualizacji wartości oraz częściowej likwidacji składników majątkowych,
 • dokonywanie rocznej korekty podatku od towarów i usług, odliczonego uprzednio wskaźnikiem struktury,
 • współudział w zakresie przygotowania rocznej inwentaryzacji składników majątkowych firmy wraz z rozliczeniem wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych, a także przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Agencji, w szczególności w zakresie obejmującym zagadnienia związane z majątkiem trwałym,
 • weryfikacja w zakresie finansowym projektów umów dot. zakupów towarów i usług oraz dokumentacji związanej z tymi umowami.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w zakresie realizacji zadań z obszaru specjalizacji stanowiska,
 • znajomość ustaw o: rachunkowości, podatku od towarów i usług,  finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znajomość obsługi systemów bankowych,
 • znajomość obsługi programów księgowych,
 • umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość pakietu MS Office),
 • dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, terminowość, systematyczność,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów lub prawa podatkowego,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu rachunkowości i finansów jednostek sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 70/24”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • do złożonych dokumentów sporządzonych w języku obcym, powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 314 99 13 lub 22 314 99 46.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 3 lipca 2024 15:05 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 4 lipca 2024 07:23 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję