Ogłoszenie o naborze nr 76/21

Starszy Specjalista w Dziale ds. Planowania i Programowania Departament Inwestycji Wojskowych (uprawnienia budowlane) - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA APLIKACJI

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 14 września 2021

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • pakiet  świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • dobrą kawę.

Główne obowiązki:

 • pozyskiwanie i analiza danych dotyczących parametrów będących podstawą do sporządzania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielnie zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane, w szczególności zapytań ofertowych, opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny, itp.,
 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wniosków o uzyskiwanie decyzji administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgłoszeń, itp.),
 • monitorowanie i nadzorowanie zleconych zadań inwestycyjnych, w tym nadzór nad opracowaniem dokumentacji technicznej oraz nadzór nad realizacją robót budowlanych (możliwa współpraca z podmiotami zagranicznymi),
 • kontrola przebiegu realizacji inwestycji, sprawdzanie jakości a także rozliczanie wykonanych robót budowlanych, znajomość rozwiązań technicznych i standardów BHP na budowie,
 • prowadzenie sprawozdawczości z przebiegu realizowanych zadań inwestycyjnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w monitorowaniu zadań inwestycyjnych,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym swobodną komunikację z podmiotami zagranicznymi np. z USA,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, rozporządzeń i decyzji wykonawczych, a także ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office oraz umiejętność kosztorysowania (program Norma Pro) i AutoCAD,
 • dyspozycyjność, komunikatywność i zaangażowanie, gotowość poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do informacji niejawnych.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość programu MS Project
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • odpowiedzialność, współpraca w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 76/21”

lub poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46 lub 22/ 314 98 13.

Lista kandydatów spełniających wymagania

 1. Lipiński Patryk, Warszawa
 2. Podbielski Grzegorz, Mościska
Utworzone 9 sierpnia 2021 12:50 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 12 października 2021 13:56 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję