Majątek

Majątek trwały powierzony Agencji Mienia Wojskowego przez Skarb Państwa według stanu na 31.12.2022 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Wartość brutto [zł]

Umorzenie / Odpisy aktualizujące [zł]

Wartość netto [zł]

1

Wartości niematerialne i prawne

21 170 478,01

16 018 857,46

5 151 620,55

2

Środki trwałe

4 749 105 417,08

1 408 417 209,89

3 340 688 207,19

a

grunty

819 056 665,88

270 763,95

818 785 901,93

 

w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu

561 520,22

102 471,13

459 049,09

b

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 834 041 668,47

1 330 112 738,02

2 503 928 930,45

c

urządzenia techniczne i maszyny

85 016 573,80

69 281 288,45

15 735 285,35

d

środki transportu

6 252 087,49

4 556 233,64

1 695 853,85

e

inne środki trwałe

4 738 421,44

4 196 185,83

542 235,61

3

Środki trwałe w budowie

65 877 126,13

2 265 558,28

63 611 567,85

4

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

0,00

5

Należności długoterminowe

159 612,96

0,00

159 612,96

6

Długoterminowe aktywa finansowe

1 238 641 400,00

216 530 844,85

1 022 110 555,15

 

w tym udziały w spółkach z o.o. oraz spółdzielniach mieszkaniowych

1 238 641 400,00

216 530 844,85

1 022 110 555,15

7

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6 463 685,98

0,00

6 463 685,98

8

Ogółem majątek trwały

6 081 417 720,16

1 643 232 470,48

4 438 185 249,68

Przedstawione powyżej zestawienie nie zawiera majątku trwałego przekazanego przez AMW w trwały zarząd innym podmiotom.

Utworzone 4 października 2016 15:42 przez Administrator BiP Marek Kulczycki Zmodyfikowane 6 lipca 2023 23:57 przez Administrator BiP Marek Kulczycki
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję