Majątek

Majątek trwały powierzony Agencji Mienia Wojskowego przez Skarb Państwa według stanu na 31.12.2020 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Wartość brutto [zł]

Umorzenie / Odpisy aktualizujące [zł]

Wartość netto [zł]

1

Wartości niematerialne i prawne

15 805 511,48

13 939 514,72

1 865 996,76

2

Środki trwałe

4 708 337 842,71

1 349 097 035,79

3 359 240 806,92

a

grunty

795 335 728,85

18 468 211,00

776 867 517,85

 

w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu

2 831 070,16

169 131,76

2 661 938,40

b

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 822 055 990,48

1 250 824 870,34

2 571 231 120,14

c

urządzenia techniczne i maszyny

78 672 541,38

69 746 477,17

8 926 064,21

d

środki transportu

5 675 228,83

3 898 090,64

1 777 138,19

e

inne środki trwałe

6 598 353,17

6 159 386,64

438 966,53

3

Środki trwałe w budowie

60 614 584,62

1 210 847,42

59 403 737,20

4

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

0,00

5

Należności długoterminowe

194 991,94

0,00

194 991,94

6

Długoterminowe aktywa finansowe

1 238 641 400,00

224 639 262,12

1 014 002 137,88

 

w tym udziały w spółkach z o.o. oraz spółdzielniach mieszkaniowych

1 238 641 400,00

224 639 262,12

1 014 002 137,88

7

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

9 616 692,87

0,00

9 616 692,87

8

Ogółem majątek trwały

6 033 211 023,62

1 588 886 660,05

4 444 324 363,57

 

Przedstawione powyżej zestawienie nie zawiera majątku trwałego przekazanego przez AMW w trwały zarząd innym podmiotom.

Utworzone 4 października 2016 15:42 przez Administrator BiP Marek Kulczycki Zmodyfikowane 8 września 2021 22:28 przez Administrator BiP Marek Kulczycki
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję