Majątek

Majątek trwały powierzony Agencji Mienia Wojskowego przez Skarb Państwa według stanu na 31.12.2019 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Wartość brutto [zł]

Umorzenie / Odpisy aktualizujące [zł]

Wartość netto [zł]

1

Wartości niematerialne i prawne

15 721 369,02

14 076 076,92

1 645 292,10

2

Środki trwałe

4 771 972 797,50

1 291 600 141,99

3 480 372 655,51

a

grunty

825 915 242,02

8 972 592,77

816 942 649,25

 

w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu

3 752 811,10

630 653,96

3 122 157,14

b

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 856 199 712,29

1 204 624 210,40

2 651 575 501,89

c

urządzenia techniczne i maszyny

77 612 916,86

68 204 321,46

9 408 595,40

d

środki transportu

5 332 841,95

3 637 949,46

1 694 892,49

e

inne środki trwałe

6 912 084,38

6 161 067,90

751 016,48

3

Środki trwałe w budowie

22 548 331,15

1 293 786,74

21 254 544,41

4

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

0,00

5

Należności długoterminowe

197 318,02

0,00

197 318,02

6

Długoterminowe aktywa finansowe

1 233 641 400,00

220 358 897,81

1 013 282 502,19

 

w tym udziały w spółkach z o.o. oraz spółdzielniach mieszkaniowych

1 233 641 400,00

220 358 897,81

1 013 282 502,19

7

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

7 387 895,55

0,00

7 387 895,55

8

Ogółem majątek trwały

6 051 469 111,24

1 527 328 903,46

4 524 140 207,78

 

Przedstawione powyżej zestawienie nie zawiera majątku trwałego przekazanego przez AMW w trwały zarząd innym podmiotom.

Utworzone 4 października 2016 15:42 przez Administrator BiP Marek Kulczycki Zmodyfikowane 26 sierpnia 2020 22:32 przez Administrator BiP Marek Kulczycki
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję