Majątek

Majątek trwały powierzony Agencji Mienia Wojskowego przez Skarb Państwa według stanu na 31.12.2016 r.

L.p. Wyszczególnienie Wartość brutto [zł] Umorzenie / Odpisy aktualizujące [zł] Wartość netto [zł]
1 Wartości niematerialne i prawne

13 010 003,39

10 956 511,91

2 053 491,48

2 Środki trwałe

4 868 612 362,31

1 159 286 542,81

3 709 325 819,50

a grunty

1 089 827 364,52

10 699 987,55

1 079 127 376,97

  w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu

20 600 478,83

2 013 797,86

18 586 680,97

b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 691 974 614,11

1 075 344 527,22

2 616 630 086,89

c urządzenia techniczne i maszyny

70 993 902,87

60 701 654,51

10 292 248,36

d środki transportu

4 179 695,76

2 892 101,35

1 287 594,41

e inne środki trwałe

11 636 785,05

9 648 272,18

1 988 512,87

3 Środki trwałe w budowie

107 364 027,35

1 196 150,99

106 167 876,36

4 Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

0,00

5 Należności długoterminowe

279 125,32

0,00

279 125,32

6 Długoterminowe aktywa finansowe

1 407 362 642,00

155 696 537,03

1 251 666 104,97

  w tym udziały w spółkach z o.o. oraz spółdzielni mieszkaniowej

1 407 362 642,00

155 696 537,03

1 251 666 104,97

7 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

9 697 431,59

0,00

9 697 431,59

8 Ogółem majątek trwały

6 406 325 591,96

1 327 135 742,74

5 079 189 849,22

 

Przedstawione powyżej zestawienie nie zawiera majątku trwałego przekazanego przez AMW w trwały zarząd innym podmiotom.

Utworzone 4 października 2016 15:42 przez Administrator BiP Marek Kulczycki Zmodyfikowane 18 września 2017 23:19 przez Administrator BiP Marek Kulczycki
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję