Majątek

Majątek trwały powierzony Agencji Mienia Wojskowego przez Skarb Państwa według stanu na 31.12.2018 r.

   

L.p.

Wyszczególnienie

Wartość brutto [zł]

Umorzenie / Odpisy aktualizujące [zł]

Wartość netto [zł]

 

1

Wartości niematerialne i prawne

15 875 672,62

14 118 035,40

1 757 637,22

 

2

Środki trwałe

4 893 602 223,49

1 298 981 897,57

3 594 620 325,92

 

a

grunty

942 070 624,97

7 026 525,12

935 044 099,85

 

 

w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu

28 132 336,21

3 325 595,93

24 806 740,28

 

b

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 860 548 278,58

1 213 179 209,79

2 647 369 068,79

 

c

urządzenia techniczne i maszyny

77 020 965,29

67 845 783,79

9 175 181,50

 

d

środki transportu

4 942 296,79

3 440 684,74

1 501 612,05

 

e

inne środki trwałe

9 020 057,86

7 489 694,13

1 530 363,73

 

3

Środki trwałe w budowie

106 708 572,58

1 524 389,30

105 184 183,28

 

4

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

0,00

 

5

Należności długoterminowe

190 170,58

0,00

190 170,58

 

6

Długoterminowe aktywa finansowe

1 372 148 242,00

164 961 590,80

1 207 186 651,20

 

 

w tym udziały w spółkach z o.o. oraz spółdzielniach mieszkaniowych

1 372 148 242,00

164 961 590,80

1 207 186 651,20

 

7

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6 189 089,90

0,00

6 189 089,90

 

8

Ogółem majątek trwały

6 394 713 971,17

1 479 585 913,07

4 915 128 058,10

 

 

Przedstawione powyżej zestawienie nie zawiera majątku trwałego przekazanego przez AMW w trwały zarząd innym podmiotom.

Utworzone 4 października 2016 15:42 przez Ewelina Dadasiewicz Zmodyfikowane 3 lipca 2019 09:16 przez Ewelina Dadasiewicz
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję