Majątek

Majątek trwały powierzony Agencji Mienia Wojskowego przez Skarb Państwa według stanu na 31.12.2018 r.

L.p. Wyszczególnienie Wartość brutto [zł] Umorzenie / Odpisy aktualizujące [zł] Wartość netto [zł]
1 Wartości niematerialne i prawne 15 061 337,65 12 254 023,35 2 807 314,30
2 Środki trwałe 5 026 328 786,30 1 234 732 538,43 3 791 596 247,87
a grunty 1 145 289 695,48 5 848 063,78 1 139 441 631,70
  w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu 23 142 206,72 2 474 929,62 20 667 277,10
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 792 685 587,08 1 153 790 056,97 2 638 895 530,11
c urządzenia techniczne i maszyny 76 045 856,81 65 221 884,50 10 823 972,31
d środki transportu 4 225 565,57 3 124 877,29 1 100 688,28
e inne środki trwałe 8 082 081,36 6 747 655,89 1 334 425,47
3 Środki trwałe w budowie 127 539 523,24 1 229 428,40 126 310 094,84
4 Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

0,00

5 Należności długoterminowe 208 571,01 0,00 208 571,01
6 Długoterminowe aktywa finansowe 1 372 148 242,00 160 586 278,53 1 211 561 963,47
  w tym udziały w spółkach z o.o. oraz spółdzielni mieszkaniowej 1 372 148 242,00 160 586 278,53 1 211 561 963,47
7 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 743 011,18 0,00 6 743 011,18
8 Ogółem majątek trwały 6 548 029 471,38 1 408 802 268,71 5 139 227 202,67

 

Przedstawione powyżej zestawienie nie zawiera majątku trwałego przekazanego przez AMW w trwały zarząd innym podmiotom.

Utworzone 4 października 2016 15:42 przez Administrator BiP Marek Kulczycki Zmodyfikowane 15 lutego 2019 15:10 przez Administrator BiP Marek Kulczycki
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję