Ogłoszenia

Rada Nadzorcza AMW TBS KWATERA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW TBS KWATERA Sp. z o.o.
17.06.2024

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW TBS KWATERA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu AMW TBS KWATERA Sp. z o.o.
17.06.2024

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW SINEVIA Sp. z o.o. o ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
27.05.2024

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.
20.05.2024

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska dwóch Wiceprezesów Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.
20.05.2024

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko drugiego Wiceprezesa Zarządu AMW SINEVIA Sp. z o.o.
07.05.2024

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW SINEVIA Sp. z o.o. o ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW SINEVIA Sp. z o.o.
24.04.2024

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW SINEVIA Sp. z o.o. o ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu AMW SINEVIA Sp. z o.o.
24.04.2024

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW TBS KWATERA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW TBS KWATERA Sp. z o.o.
20.04.2023

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.
23.01.2023

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.
03.11.2022

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW SINEVIA Sp. z o.o. o ogłasza postępowane kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu AMW SINEVIA Sp. z o.o.
11.05.2022

Pobierz ogłoszenie


 

 

Rada Nadzorcza ogłasza postępowanie kwalifikacyje na stanowisko Prezesa Zarządu w Spółce AMW SINEVIA Sp. z o.o.
14.04.2022

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW INEVST Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW INVEST Sp. z o.o.
04.04.2022

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
11.08.2021

 

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o.  ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.
30.06.2021

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
24.05.2021

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o.  ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.
07.05.2021

Pobierz ogłoszenieOgłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
09.04.2021

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza  AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa  Zarządu AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
22.01.2021

Pobierz informację o zakończeniu postepowania kwalifikacyjnego

Pobierz ogłoszenie

 


 

Rada Nadzorcza Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Spółki w tym: 

  1. Prezesa Zarządu Spółki
  2. Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw sprzedaży i marketingu
  3. Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw operacyjnych
  4. Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw korporacyjnych

29.10.2020

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
22.06.2020

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza  AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska dwóch Wiceprezesów Zarządu AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
02.06.2020

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.
21.05.2020

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Wiceprezesów Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.
21.05.2020

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW SINEVIA Sp. z o.o.
20.05.2020

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Wiceprezesów Zarządu AMW SINEVIA Sp. z o.o.
20.05.2020

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.
07.02.2019

 

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
28.01.2019

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza spółki AMW INVEST Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki AMW INVEST Sp. z o.o.
07.01.2019

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza spółki AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki AMW REWITA Sp. z o.o.
19.12.2018

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza spółki AMW INVEST Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki AMW INVEST Sp. z o.o.
12.09.2018

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
10.07.2018

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.
20.06.2018

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW HOTELE Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW HOTELE Sp. z o.o.
20.06.2018

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW HOTELE Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu AMW HOTELE Sp. z o.o.
20.06.2018

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza Spółki AMW Invest Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pod firmą AMW INVEST Sp. z o.o.
14.06.2018

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne dotyczące wyboru Wiceprezesa Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.
13.04.2018

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne dotyczące wyboru Wiceprezesa Prezesa Zarządu Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o.
27.03.2018

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
16.03.2018

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
22.02.2018

 

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne dotyczące wyboru Prezesa Zarządu Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o.
15.02.2018

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa  Zarządu pod firmą Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. 
17.11.2017

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa  Zarządu pod firmą Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. 
18.10.2017

Pobierz ogłoszenie


 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego dotyczący wyboru Prezesa Zarządu Spółki MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN Sp. z o.o.
02.10.2017

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza  AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa  Zarządu AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
20.09.2017

Pobierz ogłoszeniePełnomocnik Wspólnika spółki Skarbu Państwa Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. 
ogłasza postepowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu
12.09.2017

Pobierz ogłoszenie


 

Rada Nadzorcza  AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa  Zarządu AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
02.08.2017

Pobierz ogłoszenieWojskowe Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa  Zarządu
10.07.2017

Pobierz ogłoszenie

Utworzone 5 października 2016 15:14 przez Administrator BiP Marek Kulczycki Zmodyfikowane 17 czerwca 2024 14:06 przez Administrator BiP Marek Kulczycki
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję