Ogłoszenie o naborze nr 64/24

Specjalista - Młodszy Inżynier Budowy w Dziale ds. Realizacji w Departamencie Inwestycji Wojskowych, miejsce pracy: Powidz

powrót do listy
Biuro Prezesa AMW w Warszawie Termin składania dokumentów: 3 lipca 2024

 

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zainicjowania i uruchomienia zadań inwestycyjnych, w tym monitoring stanu formalno-prawnego zadań,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielnie zamówienia, m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, zlecenia na roboty budowlane oraz na nadzory projektowe itp.,
 • udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, spotkaniach odbiorowych na budowie oraz prowadzenie sprawozdawczości i koordynacja przepływu wniosków materiałowych i innych powstałych w trakcie realizacji prac,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji, w tym pisemne wystąpienia do wykonawcy robót budowlanych czy nadzoru inwestorskiego, organizacja spotkań między interesariuszami,
 • prowadzenie analizy ciągłości i płynności wykonania robót budowlanych,
 • udział w przygotowywaniu dokumentów finansowych do płatności, analiza wytycznych do sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz prowadzenie ewidencji postępu prac i rozliczeń finansowych w zakresie prowadzonych inwestycji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość procesu inwestycyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, rozporządzeń i decyzji wykonawczych, ustawy o finansach publicznych a także ustawy o Agencji Mienia Wojskowego,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office, programów kosztorysowych (np. Norma), AutoCAD,
 • podstawowa znajomość zagadnień ekonomicznych,
 • gotowość poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE” oraz "NATO CONFIDENTIAL", zgodnie z przepisami  ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • dyspozycyjność, komunikatywność i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość programu MS Project,
 • odpowiedzialność, współpraca w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o gotowości poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” oraz "NATO CONFIDENTIAL" (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 64/24”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • miejsce świadczenia pracy: Powidz (woj. wielkopolskie),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • do złożonych dokumentów sporządzonych w języku obcym, powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46 lub 22/ 314 98 13.
Utworzone 12 czerwca 2024 10:16 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 22 lipca 2024 12:43 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję