Ogłoszenie o naborze nr 56/24

Starszy Specjalista (uprawnienia elektryczne) w Dziale ds. Inwestycji i Remontów - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA APLIKACJI

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Poznaniu Termin składania dokumentów: 6 sierpnia 2024

 

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • realizacja i nadzorowanie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie ich przygotowania, rozliczania i gwarancji w ramach posiadanych uprawnień,
 • zlecanie wykonania przeglądów budowlanych oraz bieżące prowadzenie i kontrolowanie książek obiektów budowlanych, wraz z monitorowaniem realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie instalacji elektrycznych,
 • weryfikowanie i opisywanie faktur, not księgowych oraz wykonywanie opisów kontrolingowych dokumentów księgowych w zakresie wykonywanych zadań,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i technicznym utrzymaniem obiektów budowlanych, w tym przygotowywanie umów na usługi i roboty remontowe,
 • wykonywanie sprawozdań oraz planowanie i zapotrzebowanie środków finansowych w zakresie wykonywanych zadań,
 • przygotowanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny ofert oraz udział w pracach komisji przetargowej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnienia budowlane do kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych,
 • znajomość przepisów ustawy: Prawo budowlane, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także podstawowa znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych pod kątem zasad obsługi, konserwacji i eksploatacji stałych urządzeń technicznych i instalacji elektrycznych i energetycznych,
 • znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność kosztorysowania robót budowlanych (np. w programie Norma),
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane ukończenie studiów drugiego stopnia,
 • samodzielność, komunikatywność, terminowość,
 • dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań na obszarze objętym działalnością Oddziału.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 56/24”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • do złożonych dokumentów sporządzonych w języku obcym, powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 20 maja 2024 14:40 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 16 lipca 2024 14:36 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję