Ogłoszenie o naborze nr 93/22

Starszy Specjalista (uprawnienia sanitarne) w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu Termin składania dokumentów: 1 lipca 2022

 

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • koordynowanie działalności związanej z technicznym utrzymaniem instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych i ciepłowniczych, w tym przygotowanie budynków, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej do sezonu zimowego,
 • zapewnienie dostaw i zawieranie umów na usługi komunalne, konserwacyjne i inne (w tym mediów) do zasobu Agencji oraz nadzór nad ich realizacją,
 • nadzór nad realizacją okresowych kontroli obiektów budowlanych i instalacji oraz nadzór nad realizacją wynikających z nich zaleceń,
 • planowanie i realizacja planu remontów oraz konserwacji i innych działań utrzymujących zasób a także infrastruktury technicznej pod kątem eksploatacyjnym,
 • przygotowywanie okresowych ocen, raportów, sprawozdań, analiz i planów w zakresie realizowanych zadań remontowych,
 • pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót, zgodnie z posiadanym zakresem uprawnień budowlanych oraz zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi wewnętrznymi,
 • weryfikacja i sporządzanie kosztorysów inwestorskich na zamierzenia inwestycyjne i remontowe.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • znajomość ustaw: o Agencji Mienia Wojskowego, Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (instalacje sanitarne),
 • znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność przygotowania i rozliczania zadań remontowych oraz inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego i ogólnego w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro,
 • zdolności analityczne oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 93/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 10 czerwca 2022 11:47 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 10 czerwca 2022 11:51 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję