Ogłoszenie o naborze nr 78/22

Starszy Specjalista (uprawnienia sanitarne) w Dziale ds. Inwestycji i Remontów - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA APLIKACJI

powrót do listy
Oddział Regionalny AMW w Poznaniu Termin składania dokumentów: 30 czerwca 2022

 

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • realizacja inwestycji mieszkaniowych i zadań remontowych, w tym weryfikacja zakresów prac branżowych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów na zamierzenia remontowe,
 • planowanie i przygotowywanie w zakresie merytorycznym i formalno-prawnym zadań w zakresie utrzymania technicznego, remontów bieżących, kontroli okresowych oraz infrastruktury technicznej będących w zasobie,
 • nadzorowanie i rozliczanie prowadzonych zadań remontowych, inwestycyjnych oraz zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości i obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny oraz udział w przygotowywaniu umowy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • sporządzenie opinii technicznych i uzgodnień branżowych, prowadzenie korespondencji wewnętrznej oraz z podmiotami zewnętrznymi.

Wymagania niezbędne:

 • wyksztalcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • znajomość przepisów ustawy: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o własnościach lokali, o gospodarce nieruchomościami oraz kpa, a także rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalności Agencji, tj. ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność kosztorysowania (program Norma Pro),
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, komunikatywność, terminowość,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 78/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Aktualnie prowadzony jest proces rekrutacji.

Utworzone 23 maja 2022 15:47 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska Zmodyfikowane 9 czerwca 2022 09:32 przez Starszy Specjalista Bogumiła Lewandowska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję